abdulhalem281

Matic.d

ลดลง
OKX:MATICUSDT   Polygon/Tether
Macd.d
เกิดสัญญาณตัดลง
ทำให้ราคา มีการกดราคาลงต่อ
บวก กับ sto
สิงเส้นครอสลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ