BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
ตอนนี้ภาพใหญ่ น่าจะทำ wave 1 ใหญ่ และ 2 ใหญ่จบแล้ว (เพราะ 2ใหญจบที่เกือบ fibo 78.6 ถือว่าอยู่ใน zone ที่รับได้ และวิ่งขึ้นทำ 1 of 3 ใหญ่ แล้วย่อลงมาทำ 2 of 3 ใหญ่ที่ fibo 61.8 ซึ่งถือว่าเป็นจุดรับที่ดีมากแล้ว
ตอนนี้ถ้าลองตีแนวต้าน แล้วถ้า break out หาจังหวะเข้า น่าจะเล่น 3 of 3 ได้
ความคิดเห็น: เป้า 3 น้อยอยู่ 58 เป้า 3 ใหญ่ อยู่98
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ