SET:LDC   LDC DENTAL PUBLIC CO LTD
มุมมองส่วนตัวเป็นเทรนขาขึ้นแท่งเทียนยืนเหนือEmaได้ส่วนเส้นchopzoneก็สามารถทะลุโซนสีเขียวเรียบร้อยMacdเองก็ขึ้นตัดเหนือเส้น0แล้วยังมองขึ้นส่วนจุดคัทขายเมื่อแท่งเทียนต่ำกว่าEma
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ