tphlxykml

มุมมองส่วนตัวbuy

SET:LDC   LDC DENTAL PUBLIC CO LTD
มองว่ายังไม่จบขาขึ้นจากtfdayแท่งเทียนเพิ่งอยู่เหนือemaเส้นchopและmacdนั้นต่างก็อยู่เหนือโซนซื้อยังมองว่ายังไปได้อีกไกล
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ