SET:L&E   LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY
วิเคราะห์ส่วนตัวสไตน์ celling ตามเงื่อนไข 3 ข้อ
1 แท่งเทียนต้องยืนเหนือ Ema
2 เส้น Dpo ต้องทะลุเหนือ 0 (กำลังจะตัดขึ้น)
3 ต้องขึ้นโซนสีน้ำเงิน
เมื่อครบ 3 เงื่อนไขแล้วมาถึงในด้านจุด stop คือในกรอบสีแดงหากหลุดก็ทิ้ง จุดทิ้งคือ 2.22 ระหว่างนี้อาจมีย่อหรือจะโดดขึ้นไม่มีใครรู้ การย่อลึกถึง 20% เลยทีเดียวจะทนรับได้หรือไม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ