wathin_s

KUB

เพิ่มขึ้น
wathin_s ที่อัปเดต:   
BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
เหรียญ kub ยอมรับว่าไม่ได้อยู่ในลิสเหรียญที่ต้องดู มาวันนี้เห็ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลง เลยวางแผนที่จะเข้าซื้อที่ราคา 40บาท โดยประมาณ หากราคาลงมาที่โซนจะพิจารณาเข้าซื้อ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรวางแผนและจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง.

entry-40-37
Tp-58-60
sl=32
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ราคาเคลื่อนที่มาตามแผน อาจจะใช้เวลามาเป็นเดือน แต่รอได้..

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ