nye1912

KSL กำลังจบ flat ใน 2 ใหญ่?

SET:KSL   KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL
เห็นได้ชัดว่า ใน 2 of 1 ใหญ่นั้น ทำ low ยืนเหนือ 38.1% of 1 และย่อยของ 2 ใหญ่นั้นมองว่าเป็น flat weak b (b-failure) ที่จบแล้ว..? และกำลังทำ 1 ย่อยของ 3 ใหญ่อยู่ ต้องติดตามดูกันต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ