CTSRramin

Keep ทำ Zigzag เหมาะสำหรับการถือยาว

เพิ่มขึ้น
KRAKEN:KEEPUSD   Keep Network
Keep token เป็นเหรียญน้องใหม่พึ่งเข้ามากระดาน Binance ตั้งแต่เข้ากระดานมา ราคาลงมาตลอดเรื่อยๆ ทำรูปแบบที่เรียกกันว่า Zigzag ABCX เรื่อยๆ แต่รอบนี้ เป็นการยก Low สูงขึ้น
พร้อมทั้งกับ RSI ทำ LL สูงขึ้น มุมมองใน elliott wave น่าจะกลับไปที่ เดิมนั้นคือ 1$ ในอนาคตแน่นอน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ