vtaweenu

KCEมโนวาดรูป

SET:KCE   KCE ELECTRONICS
KCE ทำรูปแบบดับเบิลบอททอม รีบาวMax 40-45บาท แล้วลงกล่องเก็บระยะกลาง ถ้าไม่ทำนิวโล ก็รอขายอีก3-5ปีข้างหน้า. (มโนตามตำราที่ครูสอน อาจไม่ถูกต้อง วิชาหมอดู)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ