wathin_s

JFIN

เพิ่มขึ้น
BITKUB:JFINTHB   JFIN Coin
ราคาลงมาในกรอบให้เเบ่งเก็บ
โซนนี้น่าสนใจครับ สำหรับ JFIN

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ