jkthunder2523

ตระกูล J. J fin

BITKUB:JFINTHB   JFIN Coin
แนวต้านต่อไปสุดเส้นขาว วันที่ระบุตามรูป
เอามาจากหลักการคณิตศาสตร์ ชื่อ รูปสมมาตร
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ