jkthunder2523

ตระกูล J ดั่งเช่นคำนำหน้าชื่อผม อย่าเบรคหลอกกันนะครับ Please!

SET:J   JAS ASSET PUBLIC CO LTD
ดูๆแล้วเป็นอสังหาที่น่าจะสู้ภาวะเงินเฟ้อได้พอตัว เพราะเป็นศูนย์การค้าของคนทันสมัยคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ