Nungz

ivl ซื้อเล่นสั้น

SET:IVL   INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
ivl มีแนวรับอยู่ 45 บาท ถ้าขึ้นไปควรขายประมาณ 48 บาท stoploss 44 บาท RR 3:1 เป็นการเล่นสั้นที่ค่อนข้างคุ้ม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ