Kongkiat

IVL สัญญาณบอกถึงการพักตัวลงระดับ Month

ลดลง
SET:IVL   INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 124
2
สัญญาณรูปแบบบอกถึงการพักตัว สามารถลงมาจุดน่าสนใจแรกแถว 47 บาท ถ้าลงรุนแรงสามารถลงได้ถึง 40 บาท นอกจากราคาสามารถกลับขึ้นไปเหนือ 58 ได้จะรักษาสภาพขาขึ้น (uptrend) ต่อไปได้
time frame ระดับ month ใช้ระยะเวลาในการเกิด จะไม่แสดงให้เห็นอย่างรวดเร็ว
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: จากที่่มองไว้ ตาม pattern ที่เกิด ราคาก็ได้ลงมาจุดที่มองไว้จุดแรกที่ ประมาณ 47 บาท อาจจะมีการรีบาวตรงแนวรับนี้ก่อน แล้วดูอีกทีว่าการรีบาวเป็นยังไง อาจจะลงต่อลงมาได้ถึง 40 บาท