SET:ITD   ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
Fibonacciกับ Elliottwave ถือว่าเป็นของที่ต้องใช้คู่กัน
ถ้าใช้ Elliott wave ก็ต้องรู้จัก Fibonacci Relationship
แล้วที่สำคัญคือต้องจำสัดส่วนที่สำคัญให้ได้ด้วย

บางสำนักใช้ตัวเลข 78.6% ซึ่งเป็นสัดส่วนเท่ากันกับ 80% แต่ว่าทำให้แตกต่างจากในหนังสือเท่านั้น

การวัด Fibonacci นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ การวัดแบบ Internal และ การวัดแบบ External
วัดแบบ Internal เราวัดสัดส่วนแรก แล้วยกมาวางที่ต้นคลื่น เพื่อหาเป้าหมายของราคา
วัดแบบ External คือการวัดสัดส่วนในคลื่นแรก แล้วเอาไปวางที่ปลายคลื่นนั้นเลยเพื่อหาเป้าหมายของราคา

ในการหาเป้าหมายราคาของ Correction (abc) เราจะใช้ External แต่ถ้าเป็นพวก Impulse
เราจะใช้การวัดแบบ Internal ยกเว้นการวัดเป้าของ 5th extension จะใช้การวัดแบบ External

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ