yoga_lover

เมื่อวานมี วอลุ่มปูดมาเล็กน้อย เกิด สัญญาณกลับตัว

SET:HPT   HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
เฝ้าไว้ที่ tf 60 มี vol ปูดเล็กน้อย ถ้าวิ่งจะดีมาก พักตัวไม่นาน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ