PhysioGuy

GUNKUL จะไปจบตรงไหนไม่รู้แต่มี B ใหญ่ปักหัวอยู่ ให้ระวัง

SET:GUNKUL   GUNKUL ENGINEERING PCL
GUNKUL จะไปจบตรงไหนไม่รู้แต่มี B ใหญ่ปักหัวอยู่ ให้ระวัง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ