AunZzZ

GPI มีโวลุ่มเข้ามามาก พร้อมไปต่อ เป้าหมาย 3.00ติดต้านพอดี

เพิ่มขึ้น
SET:GPI   GRAND PRIX INTERNATIONAL LTD
GPI มีโวลุ่มเข้ามามาก พร้อมไปต่อ เป้าหมาย 3.00ติดต้านพอดี รอว่าจะไปต่อไหมSLตามแผน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ