fame2533

แนวต้านขาขึ้น

เพิ่มขึ้น
BATS:GOOGL   #NASDAQ: คำอธิบายสัญลักษณ์ GOOGL
จุดเข้าทำกำไรนี้ วิเคราะห์ทิศทางได้จากการตีเส้นแนวต้าน(ขาขึ้น) ซึ่งราคาที่คาดการณ์นี้เหมาะในการติดตามของไทม์เฟรมเดย์ นักลงทุนสามารถนำการวิเคราะห์นี้ไปปรับประยุคต่อได้ครับ
**ผู้ลงทุนควรเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน