TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
หมาตัวหนึ่งเหนื่อยเพลียมาทั้งวัน มันเข้าไปแอบนอนในรางหญ้าที่เลี้ยงวัว เมื่อว้วเสร็จจากงานหนัก มันหิวและเดินไปเพื่อจะกินหญ้าในรางของมัน
มันพบหมาตัวนั้น เมื่อมันพยายามจะกินหญ้า เจ้าหมากลับพยายามกัดและไล่มัน
วัวเห็นจะสู้ไม่ไหวจึงบอกว่า และบ่นเจ้าหมา

คติจากนิทาน เมื่อไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการ เรามักกล่าวโทษผู้อื่น
ความคิดเห็น: ทองยืน 1950 ได้
ย่อ Buy ต่อ.....ไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ