TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
หากวันจันทร์ราคาวิ่งลงมาชน ZONE บริเวณจุดเข้า แต่ยังไม่วิ่งขึ้นไปชนแนวต้าน สามารถเข้าได้
มี 2 TP
TP 1 บริเวณนั้นเกิด Support Become Resistance และ Resistance Become Support สลับกันบ่อย
TP 2 เป็นจุด TP ของ QM และ มีแนวต้าน ซึ่งมีโอกาสวิ่งไปชนอีก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ