TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
หากพิจารณา Elliott wave ใน h1 เคลื่อนที่ลงด้วย combination small x wave และหากราคาเคลื่อนที่จบ w5 of b แล้ว มีแนว fibo ต้าน บริเวณ 1770-1775
แผนการเทรด sell เมื่อเบรค 2-4 หรือ fibo 1770-1775
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ