AlexB1337

GLD ย่อๆ โย่วๆ

SET:GLD   KTAM GOLD ETF TRACKER
GLD
จากการวิเคราห์ ราคา GLD กำลังทำ waves B และกำลังลง หลุม C อาจจะเป็นการย่อของราคาในช่วงต้น ซึ้งผมยังบอกแนวโน้มอะไรไม่ได้มากนัก เพราะอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่บอกสัญญาณเป็นกลาง เพราะฉะนั้น ช่วงนี้ ให้นักลงทุนนั่งทับมือเฉย แล้วรอดูอีกที

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ