FX:GBPNZD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ในไทม์เฟรมนี้ราคาทำรูปแบบกลับตัวเป็น Inverted Head and Shoulder รอให้ราคากลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น Neckline ก่อนค่อยเข้า Buy SL TP หลังจากเข้า Buy แล้วก็ตามภาพประกอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ