HumanGraphy

GBP/JPY : Harmonic Bat Pattern

เพิ่มขึ้น
HumanGraphy ที่อัปเดต:   
FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
GBP/JPY : Harmonic Bat Pattern

Plan1 รอย่อพักตัวสร้างแนววาง Stop แล้วเข้าเทรดหา Target1 และ target2
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร
ความคิดเห็น:
แผนถัดไป

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ