OANDA:GBPCHF   ปอนด์อังกฤษ / ฟรังก์สวิส
รอราคาปิดทับเส้น Neckline เพื่อเป็นการยืนยันรูปแบบ Inverted Head and Shoulder ค่อยเข้า Buy หลังจากนั้นตั้ง SL TP ตามภาพประกอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ