FX:GBPCAD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์แคนาดา
ราคาทำ Inverted Head and Shoulder รอให้ราคาปิดทับเส้น Neckline เป็นการยืนยันค่อยเข้า Buy SL TP ตั้งตามภาพ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ