theoris

รอดู GBPCAD ว่าจะย่อลงและไปต่อหรือ ลงยาว

FX:GBPCAD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์แคนาดา
มีสองโซนที่น่าสนใจในรูป ว่าจะเด้งและยืนยาวต่อไปได้ แนวโน้มยังไม่ชัด
กับรอย่อตัวลงมาโซนล่างเพื่อเด้งอีกรอบ หรือจะลงทะลุ ก็จะยืนยันการลงยาวได้

หากต้องการเล่นสั้น ควรเล่นทาง Sell ในกรอบ ของ 1.7155-1.7205
ความคิดเห็น: ราคาลงมาตามกรอบ 40 pips ปิดกำไรไปบางส่วน และรอดู อีกทีว่า จะลงลึก หหรือเด้งขึ้น
ความคิดเห็น: ราคาสวิงในกรอบ และลงลึกลงมา น่าจะลงยาวได้ในอาทิตย์หน้า
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: 40 pips เป้าแรก แล้วราคากระชากขึ้นมาตัดจบ