FX:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
เป็นการวิเคราห์เพื่อเก็บสถิติของตนเอง หากมีข้อผิดพลาดประการใด หรือ ใช้เทคนิคไม่ถูกต้อง ช่วยชี้เเนะหน่อยนะครับ และถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคที่มีความเเม่นยำช่วยเม้นสอนผมหน่อยนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ