kittiwut

FTMUSDT

kittiwut ที่อัปเดต:   
BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
Fantom เป็นแพลตฟอร์ม smart contract แบบ directed acyclic graph (DAG)ซึ่งให้บริการการเงินแบบ decentralized finance (DeFi) แก่นักพัฒนา โดยใช้อัลกอริธึมเฉพาะของตนเอง
ความคิดเห็น:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ