Kunnaphatz

FTMUSDT แชร์ไอเดียและเป้าราคา

ลดลง
BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
มองว่าราคาจะลงไปที่ประมาณ 0.3050$ ครับ และจะใช้เวลาน้อยกว่า Terminal ที่เกิด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ