moolpia

FTMUSDT ความเป็นไปได้

BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
แม้จะเกิด Bullish divergence ใน TF4 แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคลื่นปรับ Wave 4 ก่อนลงทำ wave 5 สาย Long ควรระมัดระวัง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ