FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ในไทม์เฟรมระดับวันได้เกิดรูปแบบ Bearish Gartley อยู่ในอัตราส่วนระหว่าง
0.618 - 0.786 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มราคาลดลง คาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณ7วันในการเคลื่อนที่ของราคา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ