FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 27
2
EURUSD ในไทม์เฟรมระดับวันได้เกิดรูปแบบ Bearish Gartley อยู่ในอัตราส่วนระหว่าง
0.618 - 0.786 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มราคาลดลง คาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณ7วันในการเคลื่อนที่ของราคา