s.khrutjabnak

แนวคิด Eurusd ระยะสั้น Cr.Birdfx

FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
Eu มีการทำ side way ออกข้าง ทำให้ราคาบีบตัวเข้าหากัน เป็นรูปแบบ triangle ในระยะนี้สามารถทำการซื้อขายในระยะสั้นๆได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ