FXPredator-TH

EUR/USD 4H 26-05-2020

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
เกิดแท่งเทียนกลับตัวที่บริเวณแนวรับสัมพันธ์กับระดับของ Fibo Fan Retracement ทำให้เรามองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ