OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 210
2
EURUSD มีการทำ pattern Double top ราคาต้องมีการรีบาวด์ไปทดสอบเส้น Neckline ก่อน เพื่อหาจุด Sell บริเวณนั้น

ความคิดเห็น