OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD มีการทำ pattern Double top ราคาต้องมีการรีบาวด์ไปทดสอบเส้น Neckline ก่อน เพื่อหาจุด Sell บริเวณนั้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ