KRELAPUS

EURUSD : Confirm downtrend on H1

ลดลง
OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จากสถานะของ EURUSD จะเห็นได้ว่าราคาผ่านจุด confirmation ลงมาแล้ว

หากต้องการเข้า Sell ให้ตั้ง Stoploss ที่ 1.200

เป้าหมายการลงครั้งนี้จะอยู่ที่บริเวณ 1.188-1.181

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ