Nimmano

EURUSD วิเคราะห์รายวัน

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
FX:EURUSD วิเคราะห์รายวัน

FX:EURUSD ภาพรวมยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ แต่มีการพักฐาน ยังวิ่งตามกรอบแคบ 1.10523 - 1.10970 กลยุทธควรเน้นไปในทางฝั่งซื้อ เมื่อย่อตัวบริเวณกรอบล่างเป็นหลัก

ความคิดเห็น