Nimmano

EURUSD วิเคราะห์รายวัน

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD วิเคราะห์รายวัน

EURUSD ภาพรวมยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ แต่มีการพักฐาน ยังวิ่งตามกรอบแคบ 1.10523 - 1.10970 กลยุทธควรเน้นไปในทางฝั่งซื้อ เมื่อย่อตัวบริเวณกรอบล่างเป็นหลัก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ