FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ข่าว นอนฟาร์ม ทำให้Eu ลงจากเวฟ4 ไปเวฟ5. ที่ฟิโบ 161% ที่ราคา 1.11
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ