HumanGraphy

EURUSD : Harmonic Alter Bat ผ่านเป้าแรก

ลดลง
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ผ่านเป้าแรก อาจลงหาโซนเป้า 2

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ