Nuvy

EURUSD : กำลังวิ่งขึ้นเพื่อทำจบขา w.4 ... หรือเปล่า

ลดลง
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ยังยืนยันตามแผนเดิม น่าจะจบ w.3 และกำลังทำขา w.4 ของ W.C ใหญ่

รอดูกันครับว่าจะทำ w.4 จริงไหม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ