JayZz

MACD eurusd

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จากการ backtest หลายรอบ ได้พบว่า คลื่น MACD จะตรงข้ามกับกราฟจริง ทำให้เกิดรูป double ยอดหลายรอบ โดยการเล่นรอบนี้จะตัดเหมือน MACD เกิดรูปครั้งหน้า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ