FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD TF H4
เกิดรูปแบบแท่งเทียน Evening Star ที่ระดับแนวต้านเส้นแนวโน้ม น่าสนใจ Short : SL 1.1025 , TP1 : 1.0750

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : http://www.facebook.com/graphtechnic
FBpage(English):www.facebook.com/elliottwaveacademy/
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ