Hybrid_Trader

EURUSD TF Month ระยะยาวยังอยู่ในขาลง

FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ในภาพใหญ่อยู่ในช่วง Correction Flat สถานะปัจจุบันคือ W3 ของ C ใหญ่ ในระยะยาวยังมองลงต่อเพื่อไปยัง W5 เพื่อจบขา C คอยหาจังหวะ sell หรือท่านที่ sell ลงมาแล้วหาจังหวะเติมของได้เลยครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ