Ongkarag

EURUSD WEEK พฤหัส 22 มี.ค.

เพิ่มขึ้น
Ongkarag Updated   
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทะลุ week + stoch ขาขึ้น น่าจะยาว
ออเดอร์ถูกยกเลิก: ขึ้นไม่ได้แล้ว เพราะ stoch ใน month อยู่ในเขต overbought แล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ