Kunnaphatz

EURUSD นับคลื่น

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ใช้เทคนิคไล่เป้าฟิโบนัชชีเลยครับ 38.2 50 61.8 เพราะเรายังไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะไปตรงไหน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ