PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw forecast EURUSD

ลดลง
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ผม bias ว่าจะลงไปที่ Fibo ที่ 61.8% รูปแบบที่ขึ้นมาเป็น non standard extentison small x wave ชุดที่สอง Wave-C อาจจะ Failure โดยมีแนวรับที่ 1.20428/1.19754/1.19209/1.18665 และถ้า 1.18665 ซึ่งเป็น Fibo ที่ 61.8% อาจจะเป็น Triangle (double combination)
**** แต่ถ้าเอาไม่อยู่ก็ลงไปเลยครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ