FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ตอนนี้ราคาน่าจะใกล้ทำเวฟ 5 จบแล้ว ต่อน่าจะทำ ขา abc รอย่อค่อย buy

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ