OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
TEST2
11ไม้ ได้2 พลาด 9
เริ่ม 16กุมภา10 ถึง 10กันยา12
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ