FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
หลังจากที่เราแพ้ไป มุมมองตอนนี้สามารถปรับลงต่อได้ โดยจุดที่น่าช้อนซื้อ ราคาประมาณ 1.06436 ซึ่งจะเป็นการจบรอบของ Crab P.
ออเดอร์ถูกยกเลิก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ